Project Description

งานสัมมนา ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา
จัดงานสัมมนา “The 5 Levels of Leadership”
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
ณ โรงแรม วังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้ส่งต่อความรู้เพื่อยกระดับภาวะผู้นำ
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอด
ในการพัฒนาตนเอง สู่การเป็นผู้นำ
ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแท้จริง

แล้วพบกับงาน 5 Levels of Leadership
จัดเต็มส่งท้ายปี ที่กรุงเทพ ได้ในวันที่ 15 ธ.ค. 61
หาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทุกสาขา