กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ฉีกกฎการกินอาหารของพืชโดยทั่วไป โดยสามารถช่วยให้พืชกินอาหารได้ 24 ชม.วัตถุดิบที่ใช้มาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก นับเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ หรือต้องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต