Project Description

เคยคิดไหมว่า คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน
แต่ทำไมความสำเร็จของแต่ละคนนั้น ไม่เท่ากัน….

เตรียมพบกับ Coaching Bronze & Up
ในหัวข้อ
10 Strategies for Effective Time Management
“10 กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล”
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่จะมามอบกุญแจแห่งความสำเร็จ
ในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 19.00 – 21.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301