แผนธุรกิจ SUCCESSMORE แผนการตลาดที่ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง

แผนธุรกิจ CYCLE MATCHING

สมัครสมาชิก 300 บาท
รับประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต ในวงเงิน 100,000 บาท


การเริ่มต้นธุรกิจ

มีทางเลือก 3 ระดับ
– Member ชำระค่าสมัคร 300 บาท ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
– Supervisor ชำระค่าสมัคร 300 บาท และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 750 PV
– Executive ชำระค่าสมัคร 300 บาท และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 3,000 PV


รับรายได้ 6 ทาง


1. โบนัสผู้ขายปลีก 25%
2. โบนัสการแนะนำ FOB (FIRST ORDER BONUS)ชั้นลูก 30% จาก PV ในการสมัครแบบ Supervisor และชั้นลูก 30% ชั้นหลาน 10% จาก PV ในการสมัครแบบ Executive
3. โบนัสจากการสร้างคนที่เราสนับสนุน (Star Maker Bonus ) ให้มีการการสปอนเซอร์ตรงสองคน ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และให้มียอดธุรกิจตามที่กำหนด จ่ายโบนัสครั้งเดียว 400-1,800 บาท
4. โบนัสจ่ายจากจำนวนรอบที่มาจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแข็ง (CYCLE BONUS) คะแนนข้างอ่อน 1,500 PV และ คะแนนข้างแข็ง 2,250 PV (1.5 เท่าของข้างอ่อน) นับเป็น 1 รอบ จ่าย 600 บาท-720 บาทต่อรอบ
5. โบนัสแมชชิ่ง GMB (GENERATION MATCHING BONUS) ชั้นลูก 10%-20% ชั้นหลาน 10%-20% และชั้นเหลน 5%-10% ตามระดับตำแหน่ง
6. โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูง (ONE TIME LEADERSHIP BONUS) 150,000-10,000,000 บาท


รายละเอียด แผนธุรกิจ SUCCESSMORE การได้รับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินค้าทุกรายการของบริษัทฯ จะมีราคาที่กำหนดไว้ 2 ราคา คือ ราคาขายปลีก กับราคาสมาชิก
สมาชิกจะได้รับกำไรจากการขายปลีก 25% จากราคาขายปลีก
ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาขายปลีกของสินค้าเป็น 2,000 บาท
ราคาสมาชิกจะถูกกำหนดไว้เป็น 1,500 บาท
เมื่อสมาชิกนำสินค้าไปขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค
ก็จะได้รับกำไรจากการขายปลีก 500 บาท หรือ 25% ของราคาขายปลีก

นาย ก.เข้ามาทำธุรกิจซัคเซสมอร์ สปอนเซอร์นาย ข มียอดธุรกิจ 3,000 คะแนน

กรณีนี้ นาย ข เป็นชั้นลูกของนาย ก
นาย ก จะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 30% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท
ในขณะเดียวกัน นาย ข ไปสปอนเซอร์นาย ค มียอดธุรกิจ 3,000 คะแนน
กรณีนี้นาย ค เป็นชั้นหลาน นาย ก
จะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 10% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 300 บาท

นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน
และได้ไปสปอนเซอร์นาย ข เป็นสายงานข้างขวา มียอด 750 คะแนน
และสปอนเซอร์นาย ค เป็นสายงานข้างซ้าย มียอด 750 คะแนนเช่นเดียวกัน
กรณีนี้เรียก ก ว่า Star

เมื่อ ก พัฒนา ข หรือ ค ให้เป็น Star
นั่นคือ ข มีสายงานข้างซ้ายและขวาเหมือนที่ ก มี
ถือว่า ก เป็นผู้พัฒนา ข ขึ้นมา เรียก ก ว่า Star Maker
กรณีนี้ ก จะได้รับโบนัสค่าพัฒนาสายงาน 400 บาท

แต่ถ้าหาก นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 3,000 คะแนน
และได้ไปสปอนเซอร์นาย ข เป็นสายงานข้างขวา มียอด 3,000 คะแนน
และสปอนเซอร์นาย ค เป็นสายงานข้างซ้าย มียอด 3,000 คะแนนเช่นเดียวกัน
กรณีนี้เรียก ก ว่า Star

เมื่อ ก พัฒนา ข หรือ ค ให้เป็น Star
นั่นคือ ข มีสายงานข้างซ้ายและขวาเหมือนที่นาย ก มี
ถือว่านาย ก เป็นผู้พัฒนา ข ขึ้นมา เรียก ก ว่า Star Maker
นาย ก จะได้รับโบนัสพัฒนาสายงาน 1,800 บาท

เป็น แผนธุรกิจ SUCCESSMORE ที่ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน
และมีการสร้างสายงานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
คะแนนข้างใดมากกว่าเรียกว่าข้างแข็ง ข้างใดน้อยกว่าเรียกข้างอ่อน
เมื่อข้างอ่อนมีคะแนนรวม 1,500 คะแนนและข้างแข็งมี 2,250 คะแนน
อย่างนี้เรียกว่า นาย ก มีผลงาน 1 รอบ(Cycle)
นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 600 บาท คูณ 1 รอบ เท่ากับ 600 บาท

ถ้านาย ก มีคะแนนสายงานข้างอ่อน 15,000 คะแนน และข้างแข็ง 22,500 คะแนน
ถือว่านาย ก มีผลงาน 10 รอบ(Cycle)
นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 600 บาท คูณ 10 รอบ เท่ากับ 6,000 บาท

แต่ถ้านาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 3,000 คะแนน
และมีคะแนนสายงานข้างอ่อน 1,500 คะแนน และข้างแข็ง 2,250 คะแนน
นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 720 บาท คูณ 1 รอบ เท่ากับ 720 บาท
ถ้ามีผลงาน 10 รอบ ก็จะได้รับโบนัส เท่ากับ 720 บาท คูณ 10 รอบ เท่ากับ 7,200 บาท

แผนการตลาด

นาย ก เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน
สปอนเซอร์นาย ข มาเป็นชั้นลูก มียอดคะแนน 750 คะแนน
และนาย ข ไปสปอนเซอร์ นาย ค และนาย ง เป็นสายงานอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
จากนั้น นาย ค ไปสปอนเซอร์นาย จ และนาย ฉ เป็นสายงานทั้งสองข้าง
กรณีนี้ นาย ข เป็นชั้นที่ 1 นาย ค และนาย ง เป็นชั้นที่ 2 และนาย จ และนาย ฉ เป็นชั้นที่ 3 ของนาย ก

หากนาย ก มีผลงานในระดับที่เข้าเกณฑ์รับโบนัสแมทชิ่ง
ในอัตรา 20%, 20% และ 10% นาย ก จะได้รับโบนัสแมทชิ่ง ดังนี้

1. ถ้านาย ข ได้รับ Cycle Bonus(โบนัสข้อ 4) 100,000 บาท
นาย ก จะได้รับ เท่ากับ 20%คูณ 100,000 บาท เท่ากับ 20,000 บาท
2. ถ้านาย ค ได้รับ Cycle Bonus (โบนัสข้อ 4) 90,000 บาท
นาย ก จะได้รับ เท่ากับ 20% คูณ 90,000 บาท เท่ากับ 18,000 บาท
3. ถ้านาย จ ได้รับ Cycle Bonus(โบนัสข้อ 4) 80,000 บาท
นาย ก จะได้รับ เท่ากับ 10% คูณ 80,000 บาท เท่ากับ 8,000 บาท
ดังนั้น นาย ก จะได้รับแมทชิ่งทั้งสามชั้นรวมกันเท่ากับ 46,000 บาท

หมายถึงโบนัสเงินก้อนที่จ่ายเพียงครั้งเดียว
สำหรับสมาชิกที่มีผลงานการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่
โดยจะจ่ายให้กับผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งระดับที่ 9-15 ตาม แผนธุรกิจ SUCCESSMORE
เมื่อสมาชิกสะสมยอดคะแนนกลุ่มจากการซื้อกิน ซื้อใช้หรือขายสินค้า
จนมีระดับตำแหน่ง ตามที่กำหนด เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน
จะมีสิทธิได้รับ One Time Bonus

นาย ก เป็นผู้นำระดับสูงที่มีองค์กรผู้บริโภคขนาดใหญ่
เมื่อนาย ก สร้างองค์กรธุรกิจจนเติบโตขึ้นมาในระดับที่ 9
มียอดธุรกิจฝั่งอ่อน 400,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 600,000 คะแนน เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน
นาย ก จะได้รับ One Time Bonus จำนวน 150,000 บาท

โบนัสนี้จะจ่ายเป็นเงินก้อนที่มากขึ้น โดยสัมพันธ์กับระดับความสำเร็จที่สูงขึ้นตามลำดับ
หาก นาย ก เติบโตจนถึงระดับสูงสุดคือระดับที่ 15
มียอดธุรกิจฝั่งอ่อน 20,000,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 30,000,000 คะแนน เป็นเวลา 2 เดือน ติดต่อกัน
นาย ก จะได้รับ One Time Bonus จำนวน 10,000,000 บาท

แผนการตลาด

แผนธุรกิจ SUCCESSMORE แผนการตลาด SUCCESSMORE แผนรายได้ SUCCESSMORE แผน SUCCESSMORE iShare 4.0 (33) iShare 4.0 (34) iShare 4.0 (35)