Project Description

เมื่อวันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
พานักธุรกิจกว่า 100 ท่าน
บุกตะลุยท่องเที่ยวแอฟริกาใต้
ชมความงดงาม ของธรรมชาติ
สถาปัตยกรรมในเมืองพริทอเรีย
เมืองซันซิตี้ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
และเมืองเคปทาวน์
พร้อมเที่ยวชมสัตว์ป่า
ในวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก
แลนมาร์คของประเทศแอฟริกาใต้
ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้กับนักธุรกิจได้ไม่น้อย

ทั้งนี้นอกจากความสนุกสนาน
และการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ
ในประเทศแอฟริกาใต้แล้ว
ซัคเซสมอร์ มอบพลังความความคิด
แห่งการแบ่งปันความสำเร็จกับความสุข
ให้กับนักธุรกิจผู้ร่วมทริป
ด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจ
กับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่มาส่งมอบแนวคิดสู่ความสำเร็จ
ปลุกพลังการเป็นผู้นำเคลื่อนคนสร้างทีม
ให้แก่นักธุรกิจทุกคนด้วย