Project Description

SUCCESSMORE ตั้งเป้าปี’60 โต 2,700 ล้านบาท พร้อมชู 5 กลยุทธ์ สู่…ความสำเร็จ ด้วยจิตวิญญาณ

จากปีที่ผ่านมา SUCCESSMORE ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายแบบโอเวอร์แพลน ทำให้ยอดขายเกินเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการบริหารงานของ 2 นักบริหารที่มีทักษะและลีลาฉีกความแตกต่างจากทั่วๆไป จึงทำให้เป็นองค์กรระดับพันล้าน และประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ โดยการวางกลยุทธ์ ปี 2017 “From Corporate Spirit to Your Spirit” “จากจิตวิญญาณองค์กรสู่จิตวิญญาณของตัวคุณ” ชู 5 กลยุทธ์เด็ดที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนสู่ความสำเร็จอันแท้จริง และตั้งเป้าปี’60 ยอดขาย 2,700 ล้านบาท พร้อมประกาศเดินหน้าลุยตลาดอาเซียนรับ AEC อย่างเต็มกำลัง

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันท์ ประธานกรรมการบริหาร และ นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ได้แถลงจึงผลประกอบการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ในปี 2559 ว่า ผลงานของ บริษัท SUCCESSMORE ในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริษัทที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ โดยบริษัท SUCCESSMORE ประกาศเป้าเมื่อต้นปี 2559 1,800 ล้านบาท บริษัท SUCCESSMORE สามารถสร้างยอดขายได้ทะลุเป้าหมาย มียอดขายรวมสูงถึง 2,124 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 1,202 ล้านบาท และยอดขายประเทศ AEC 922 ล้านบาท ยอดสมาชิกปี 59 รวม 485,857 รหัส แบ่งเป็น

สมาชิกประเทศไทย 302,773 รหัส สมาชิกประเทศ AEC 183,084 รหัส และมีนักธุรกิจ SUCCESSMORE ระดับผู้นำตำแหน่งสูงคือ Crow Diamond 2 รหัส Black Diamond 3 รหัส Blue Diamond 14 รหัส Diamond 38 รหัส Emerald 28 รหัส Sapphire 44 รหัส Ruby 61 รหัส Pearl 110 รหัส Platinum 260 รหัส และได้มีการเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 8 สาขา ด้วยกัน โดยแบ่งเป็น สาขาในประเทศไทย 2 สาขาคือ สาขาชลบุรี สาขานครสวรรค์ และใน AEC 6 สาขา มีประเทศสปป.ลาว 2 สาขา คือ สาขาเวียงจันทร์และสาขาปากเซ ประเทศเมียนมาร์ 2 สาขา คือ สาขามิตจีนา และ สาขาเตาจี ประเทศเวียดนาม 1 สาขา คือ สาขาฮานอย ประเทศกัมพูชา 1 สาขา คือ สาขาพนมเปญ รวมถึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 รายการคือ CLICK (คลิ๊ก), MOE (โมเอะ) ไลโคปีน, MOE (โมเอะ) ซีบัคทอร์น, ออริซามีน และ S.O.D ผลิตภัณฑ์ SUCCESSMORE ทุกรายการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายเติบโตมากขึ้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2560 นี้ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 2,700 ล้านบาท และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ SUCCESSMORE บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ได้ปล่อยกลยุทธ์เด็ดแห่งปี ซึ่งเป็นการวางกลยุทธ์ที่ตกผลึกร่วมกันระหว่างผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานมุ่งสู่ระดับความสำเร็จ โดยมี 5 กลยุทธ์ด้วยกัน ดั้งนี้คือ
1. สร้างแบรนด์ระดับจิตวิญญาณ
2. ส่งเสริมนักธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
4. การบริหารสายสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีของสมาชิก
5. สร้างความเป็นมืออาชีพของทีมงานบริหารและทีมนักธุรกิจ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ยังสนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จของสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยมีกลยุทธ์เรื่องการพัฒนาคนผ่านทาง “Successmore Leadership Academy (SLA)” ที่ช่วยพัฒนาและต่อเติมความสำเร็จให้สมาชิกได้จริง

บริษัท SUCCESSMORE จึงมั่นใจว่า ปี 2560 ก็จะเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จซัคเซสมอร์ในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ และพันธกิจของซัคเซสมอร์ต่อเนื่องต่อไป

ติดตามได้ใน หนังสือพิมพ์ Biztoday ฉบับวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560