Project Description

Staff Outing 2018
Yes! WE CAN “ก้าวไปด้วยใจมั่น”

เมื่อวันที่ 3-5 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2561
ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม
ให้หัวข้อ Yes! WE CAN “ก้าวไปด้วยใจมั่น”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้มาส่งมอบพลังความรู้ในการพัฒนาตน
และแนวคิดในการทำงาน
เพื่อให้พร้อมส่งมอบคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
แก่พนักงานกว่า 200 คน
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความรักความสามัคคีในทีมงาน
และทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
เพราะเราคือทีมที่ยิ่งใหญ่

SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (1) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (2) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (3) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (4) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (5) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (6) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (7) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (8) SUCCESSMORE Staff Outing 2018 (9)