Project Description

งานสร้างแรงบันดาลใจ
INSPIRATION ครั้งที่ 6 จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา
งาน INSPIRATION ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมประจักษ์ อาคารพิเชฏฐ์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยบรรยากาศส่งพลังปลุกแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน
โดยมี นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส่งมอบแนวคิดและแรงบันดาลใจ
สู่ความสำเร็จอย่างเข้มข้น
ในหัวข้อ The Wisdom For Winners
“ปัญญาแห่งชัยชนะ”
อีกทั้งภายในงานมีการร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ที่ขึ้นรับตำแหน่ง Bronze , Silver และ Gold
รวมกันกว่า 60 รหัส

พร้อมวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ
คุณสว่าง หลางหลี และ คุณนฐิตา มูลราช
นักธุรกิจระดับ Crown Diamond
ที่จะมาเผยเคล็ดลับ
ในหัวข้อ Go Get It “เดินหน้าคว้าชัย”
เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับทั้งแนวคิดและแรงบันดาลใจ
สู่ความสำเร็จไปแบบเต็มๆ

SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 6 จ.ขอนแก่น (1) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 6 จ.ขอนแก่น (2) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 6 จ.ขอนแก่น (3) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 6 จ.ขอนแก่น (4)