Project Description

มาแล้ว!! โปรโมชั่น แรงๆ ประจำเดือนมิถุนายนนี้
พบกับผลิตภัณฑ์
S MONE SMOOTH SILKY LOOSE POWDER
ปกปิด บางเบา เป็นธรรมชาติ

ด้วยโปรโมชั่น ซื้อผลิตภัณฑ์
S MONE Smooth Silky Loose Powder จำนวน 2 ชิ้น
แถมฟรี แป้งฝุ่น S MONE Smooth Silky Loose Powder จำนวน 1 ชิ้น
(สามารถแจงคะแนนแยกชิ้นได้ ยกเว้นสินค้าแถมฟรี)

ชุดแรก เบอร์ S1 : 2 ชิ้น รับฟรี เบอร์ S2
รหัสโปรโมชั่น P0171

ชุดที่สอง เบอร์ S2 : 2 ชิ้น รับฟรี เบอร์ S1
รหัสโปรโมชั่น P0172

ราคาสมาชิกชุดละ 1,100 บาท 230 PV

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560
โปรโมชั่นนี้เฉพาะในประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา เท่านั้น