Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ที่ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี2017”

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี2017”
ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
มอบโดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี)
ในวันพุธที่ 1 พ.ย. 60
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
“บุคคลคุณภาพแห่งปี2017”
ให้แก่ ผู้ที่ประสบความสำเร็จ
และทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
จากหลากหลายสาขาทั่วประเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
พร้อมกันนี้รายการปากต่อปาก
ได้มาสัมภาษณ์ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
และนี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ซัคเซสมอร์ภาคภูมิใจ
รวมถึงเป็นอีกหนึ่งพลังตัวอย่างในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอีกด้วย

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (1) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (2) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (3) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (4) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (5) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (6) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (7)