Your Success

/Your Success

Your Success ขอนแก่น 22 ธันวาคม 2562

จัดงาน Your Success
ส่งมอบแนวคิดการยกระดับความสุขและความสำเร็จ
จ.ขอนแก่น

นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ส่งมอบโอกาสและแนวคิด
ในการยกระดับความสุขและความสำเร็จให้กับผู้คน
และสานต่อพันธกิจขององค์กร
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นจริง
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น

Your Success ราชบุรี 5 ตุลาคม 2562

ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ
จัดงาน Your Success
“ความสำเร็จของคุณ” จ.ราชบุรี

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เพื่อส่งมอบโอกาสและแนวคิด
ในการยกระดับความสุข
และความสำเร็จให้กับผู้คน
พร้อมสานต่อเป้าหมาย
ในการเป็นองค์กรที่ช่วย
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคน
ให้กลายเป็นจริงได้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

Your Success กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2562

ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ
จัดงาน Your Success
“ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ
.
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
ส่งมอบโอกาสและแนวคิด
ในการยกระดับความสุข
และความสำเร็จให้กับผู้คน
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 คน
อีกทั้งเป็นการสานต่อพันธกิจขององค์กร
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
หลักล้านคนให้กลายเป็นจริง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ

error: ระบบปกป้องข้อมูล !