Project Description

ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ
จัดงาน Your Success
“ความสำเร็จของคุณ” จ.ราชบุรี

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เพื่อส่งมอบโอกาสและแนวคิด
ในการยกระดับความสุข
และความสำเร็จให้กับผู้คน
พร้อมสานต่อเป้าหมาย
ในการเป็นองค์กรที่ช่วย
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคน
ให้กลายเป็นจริงได้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี