Project Description

WHY EP.140 จ.สงขลา

CEO นพกฤษฏิ์ ระเบิดพลัง WHY
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกับสัมมนาระดับโลก
Start Your Business With “WHY”
EP.140 จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา
ซัคเซสมอร์ จัดงาน
Start Your Business With “WHY”
ณ อาคารวินเซอร์ ห้องดิเอ็มเพลส จ.สงขลา
งานสัมมนา NLP ระดับ World Class
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
จุดพลังแห่งความสำเร็จ
ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คน
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
พร้อมส่งมอบพลังแบบไร้ขีดจำกัด
ช่วยปลดล็อกและดึงพลังในตัว
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกท่านต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า
“WHY” ในตัวเองชัดเจน
พร้อมนำมาสร้างตนให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อค้นพบความหมายแห่งชีวิตที่แท้จริง

SUCCESSMORE WHY EP.140 จ.สงขลา (1) SUCCESSMORE WHY EP.140 จ.สงขลา (2) SUCCESSMORE WHY EP.140 จ.สงขลา (3) SUCCESSMORE WHY EP.140 จ.สงขลา (4) SUCCESSMORE WHY EP.140 จ.สงขลา (5)