Project Description

WHY EP.135 จ.เชียงใหม่

CEO นพกฤษฏิ์ ระเบิดพลัง WHY
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกับสัมมนาระดับโลก
Start Your Business With “WHY”
EP.135 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา
ซัคเซสมอร์ จัดงาน
Start Your Business With “WHY”
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
งานสัมมนา NLP ระดับ World Class
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
จุดพลังแห่งความสำเร็จ
ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
พร้อมส่งมอบพลังแบบไร้ขีดจำกัด
ช่วยปลดล็อกและดึงพลังในตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกท่านต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า
“WHY” ในตัวเองชัดเจน…
พร้อมนำมาสร้างตนให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อค้นพบความหมายแห่งชีวิตที่แท้จริง…

WHY EP.135 จ.เชียงใหม่ (1) WHY EP.135 จ.เชียงใหม่ (2) WHY EP.135 จ.เชียงใหม่ (3) WHY EP.135 จ.เชียงใหม่ (4)