Project Description

CEO นพกฤษฏิ์ ระเบิดพลัง WHY
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน กับสัมมนาระดับโลก

Start Your Business With “WHY”
EP.133 ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา
ซัคเซสมอร์ จัดงาน
Start Your Business With “WHY”
ณ Mcc Hall Yangon ประเทศเมียนมา
งานสัมมนา NLP ระดับ World Class
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
จุดพลังแห่งความสำเร็จ
ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,960 คน
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมส่งมอบพลังแบบไร้ขีดจำกัด
ช่วยปลดล็อกและดึงพลังในตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า
“WHY” ในตัวเองชัดเจน…
พร้อมนำมาสร้างตนให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อค้นพบความหมายแห่งชีวิตที่แท้จริง…

SUCCESSMORE WHY EP.133 ประเทศเมียนมา (1) SUCCESSMORE WHY EP.133 ประเทศเมียนมา (2) SUCCESSMORE WHY EP.133 ประเทศเมียนมา (3) SUCCESSMORE WHY EP.133 ประเทศเมียนมา (4) SUCCESSMORE WHY EP.133 ประเทศเมียนมา (5)