Project Description

CEO นพกฤษฏิ์ จุดประกายพลังความคิด
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกับสัมมนาระดับโลก
Start Your Business With “WHY”
EP.143 จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ซัคเซสมอร์ จัดงาน
Start Your Business With “WHY”
สัมมนา NLP ระดับ World Class
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
จุดประกายพลังความคิด
และเพื่อต่อยอดไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่แท้จริง
ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
อีกทั้งส่งมอบพลังแบบไร้ขีดจำกัด
พร้อมช่วยปลดล็อกและดึงพลังศักยภาพ
ในตัวผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่สามารถนำมาใช้สร้างชีวิต
ให้ประสบความสำเร็จ ได้อย่างแท้จริง