Project Description

รับพลังกันไปเต็มๆกับงาน
Start Your Business With “WHY” จ.ขอนแก่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา
ได้มีการจัดสุดยอดสัมมนาระดับ
World Class “Start Your Business With WHY”
โดย CEO Coach พันล้าน
คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กับสัมมนาเพื่อค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิต
ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
มีผู้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต
ในครั้งนี้กว่า 500 ชีวิต ทำให้บรรยากาศร้อนแรงสุดๆ
สามารถพบกับสัมมนาดีๆแบบนี้ได้ในครั้งถัดไป

SUCCESSMORE WHY จ.ขอนแก่น 22 ต.ค. 60 (1) SUCCESSMORE WHY จ.ขอนแก่น 22 ต.ค. 60 (2) SUCCESSMORE WHY จ.ขอนแก่น 22 ต.ค. 60 (3) SUCCESSMORE WHY จ.ขอนแก่น 22 ต.ค. 60 (4)