Project Description

เปิดกลยุทธ์ “ 2019 Leading The Sustainable Success Way ”
ผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
ในงาน The Success ครั้งที่ 16

ภายในงานเป็นการรวมตัว
ของสุดยอดผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
จากทั่วประเทศและ AEC
มีผู้เข้าร่วม พร้อมกับร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ประสบความสำเร็จ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
และรับฟังวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
S MONE’ Anadra
Anti-Aging Serum Concentrate
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

ส่งท้ายด้วยการเติมพลังแนวคิดสู่ความสำเร็จ
พร้อมเปิดกลยุทธ์ “ 2019 Leading The Sustainable Success Way ”
ผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจ
จาก 2 ผู้ก่อตั้งผู้บริหารบริษัทฯ
และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ขึ้นมาแชร์แนวคิด สามารถนำไปปรับใช้
ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ในปี 2562 ได้อย่างแท้จริง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
(Ambassador City Jomtien) จ.ชลบุรี