Project Description

ระเบิดพลังส่งท้ายปี 2019
จัดงาน The 5 Levels of Leadership
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ หาดใหญ่

นำโดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ส่งพลังสุดยิ่งใหญ่
ในคอร์สสัมมนาระดับโลก (World Class)
ที่ช่วยยกระดับภาวะความเป็นผู้นำของคุณ
ไปสู่ “ระดับผู้นำ” ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแก่ผู้ร่วมงาน

งานนี้เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมงานได้รับความคุ้มค่าสุด ๆ
เพราะนอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีแล้ว
CEO นพกฤษฏิ์ ยังมอบพลังแนวความคิดที่ดี
ให้กลับไปยกระดับศักยภาพความเป็นผู้นำอีกด้วย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ สยามนครินทร์ อาคารวินเซอร์ หาดใหญ่