Project Description

CEO Coach พันล้าน นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ได้ถ่ายทอดแก่นของการบริหารองค์กร
และการเป็นผู้นำระดับตำนานในงาน
The 5 Levels Of Leadership “ภาวะผู้นำ 5 ระดับ”
ที่โรงแรมบรรจง จ.สุราษฏ์รธานี
โดยมีชาวภาคใต้และมาเลเซีย
ข้ามฟากฝั่งพรมแดนมาเพื่อรับทักษะความรู้
เพื่อขยายองค์กรและนำทีมเพื่อพิชิตชัย
ใครที่พลาดงานนี้ไป บอกได้เลยว่าน่าเสียดายสุดๆ

SUCCESSMORE The 5 Levels Of Leadership ภาวะผู้นำ 5 ระดับ 28 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (1) SUCCESSMORE The 5 Levels Of Leadership ภาวะผู้นำ 5 ระดับ 28 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (2) SUCCESSMORE The 5 Levels Of Leadership ภาวะผู้นำ 5 ระดับ 28 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (3) SUCCESSMORE The 5 Levels Of Leadership ภาวะผู้นำ 5 ระดับ 28 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (4)