Project Description

ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 เวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรม เวียงอิน รีเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.เชียงราย เชิญนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน พบกับ President ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับความเชื่อมั่นในธุรกิจ SUCCESSMORE กับ “Super Restart” โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ แล้วพบกันนะครับ!!