Project Description

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ได้รับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ
ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
ได้รับเชิญไปบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษ
ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5
เพื่อพูดคุยถึงความสำเร็จของ SUCCESSMORE
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
และปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจในยุค 4.0

สามารถติดตามรับชมได้
ในวันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น.
ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!

นพ.สิทธวีร์ ได้รับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5 (1) นพ.สิทธวีร์ ได้รับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5 (2) นพ.สิทธวีร์ ได้รับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5 (3) นพ.สิทธวีร์ ได้รับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5 (4)