Project Description

SUCCESSMORE สาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา

อีกหนึ่งก้าวกับปัจจัยพื้นฐานสู่ความมั่นคงยั่งยืน
ของพวกเราตามพันธกิจหลัก
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนใน AEC ให้เป็นจริง
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา
ได้เปิดสาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา
ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 29
และเป็นสาขาลำดับที่ 5 ในประเทศเมียนมา
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มีห้องประชุมใหญ่ที่จุคนได้ 150 คน 1 ห้อง
และห้อง VIP อีก 1 ห้อง
เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจ
ให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
และมั่นคงมากยิ่งขึ้น
เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์
และจิตวิญญานในการส่งมอบคุณค่า
ที่แน่วแน่ของพวกเราอย่างต่อเนื่อง

ในงานนี้มีหุ้นส่วนชาวเมียนมากว่า 400 ท่าน
เดินทางมาร่วมในพิธีเปิด
และร่วมส่งต่อความเชื่อมั่น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้คนด้วยความตื่นเต้นกับโอกาสของซัคเซสมอร์

SUCCESSMORE สาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา (1) SUCCESSMORE สาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา (2) SUCCESSMORE สาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา (3) SUCCESSMORE สาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา (4) SUCCESSMORE สาขาเมาะลำไย ประเทศเมียนมา (5)