Project Description

เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วที่ทำการใหม่
รูปแบบ Pick&Pay
SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา (พม่า)
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.39 น
โดย President นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
พร้อมกับสักขีพยานที่พร้อมส่งต่อความเชื่อมั่น
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
และนี่คือพื้นฐานของความสำเร็จในเป้าหมายร่วมกัน

Address: is No.12, Corner of 33st and 70st, Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar

SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) (1) SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) (2) SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) (3) SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) (4) SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) (5) SUCCESSMORE สาขามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) (6)