Project Description

SUCCESSMORE นครศรี​ธรรมราช​
อัปเกรดสาขาใหม่ !!!
เพื่อรองรับความสำเร็จนักธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น

โดยขอเชิญนักธุรกิจร่วมพิธิเปิดสาขานครศรี​ธรรมราช
ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ สาขานครศรี​ธรรมราช (ใหม่)
เลขที่ 22/41-42 ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000