Project Description

SUCCESSMORE พาผู้นำนักธุรกิจ
บินตรงสิงคโปร์ ร่วมสัมมนาปลุกพลัง
โดยนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก Anthony Robbins

เมื่อวันที่ 1-4 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา
ซัคเซสมอร์ พาผู้นำนักธุรกิจกว่า 255 ชีวิต
เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเข้าร่วมสัมมนา Unleash The Power Within
สัมมนาปลุกพลังในตัวคุณ
นำทีมโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พร้อมด้วย นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และพลัง
นำกลับมาส่งต่อให้กับสมาชิกซัคเซสมอร์
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
“Beyond good to great“
ก้าวจากคำว่าดี สู่ความยิ่งใหญ่ใน AEC
ทะยานสู่เป้าหมาย 3,500 ล้านบาท ในปี 2561

SUCCESSMORE ร่วมสัมมนาปลุกพลัง โดย Anthony Robbins (1) SUCCESSMORE ร่วมสัมมนาปลุกพลัง โดย Anthony Robbins (2) SUCCESSMORE ร่วมสัมมนาปลุกพลัง โดย Anthony Robbins (3) SUCCESSMORE ร่วมสัมมนาปลุกพลัง โดย Anthony Robbins (4) SUCCESSMORE ร่วมสัมมนาปลุกพลัง โดย Anthony Robbins (5) SUCCESSMORE ร่วมสัมมนาปลุกพลัง โดย Anthony Robbins (6)