Project Description

ขอแสดงความยินดีกับสองผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE
ที่รับรางวัลในงาน Thailand’s Smart Awards 2018

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 61
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
ได้รับคัดเลือกรับรางวัล
ในงาน Thailand’s Smart Awards 2018
ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ซึ่งจัดขึ้นโดยรายการ Celeb Club คลับคนดัง
ทางช่อง ททบ.5
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับโล่
ทั้งระดับองค์กรและบุคคล รวม 2 รางวัล ได้แก่

ประเภทองค์กร
สาขาบริหารงานและจัดการธุรกิจยอดเยี่ยม
ผู้รับมอบ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทบุคคล
สาขานักธุรกิจบริหารและพัฒนาทีมดีเด่น
ผู้รับมอบ คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล ในครั้งนี้
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความสำเร็จ
ในดำเนินธุรกิจ และเป็นแรงพลักดันให้
“ซัคเซสมอร์” มุ่งมั่นเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ในการเดินตามพันธกิจ เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
หลักล้านคนให้กลายเป็นความจริง

สองผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE รับรางวัลในงาน Thailand's Smart Awards 2018 (1) สองผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE รับรางวัลในงาน Thailand's Smart Awards 2018 (2) สองผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE รับรางวัลในงาน Thailand's Smart Awards 2018 (3) สองผู้ก่อตั้ง SUCCESSMORE รับรางวัลในงาน Thailand's Smart Awards 2018 (4)