Project Description

SUCCESSMORE โชว์ยอดปี’59 ทะลุ 2,124 ล้าน

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แถลงผลประกอบการปี 2559
ยอดขายแตะ 2,124 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 1,202 ล้านบาท
และยอดขายในประเทศ AEC 922 ล้านบาท
พร้อมมียอดสมาชิกปี’59 รวม 485,857 รหัส

พร้อมประกาศ 5 กลยุทธ์ปี 2560 ประกอบด้วย
1.สร้างแบรนด์ระดับจิตวิญญาณ
2.ส่งเสริมนักธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3.สร้างวัฒธรรมองค์กรแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
4.การบริหารสายสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีของสมาชิก
และ 5.สร้างความเป็นมืออาชีพของทีมงานบริหารและทีมนักธุรกิจ

SUCCESSMORE แถลงผลประกอบการ ปี 2559 ทะยานสู่ 2,124 ล้าน (1) SUCCESSMORE แถลงผลประกอบการ ปี 2559 ทะยานสู่ 2,124 ล้าน (2) SUCCESSMORE แถลงผลประกอบการ ปี 2559 ทะยานสู่ 2,124 ล้าน (3) SUCCESSMORE แถลงผลประกอบการ ปี 2559 ทะยานสู่ 2,124 ล้าน (4) SUCCESSMORE แถลงผลประกอบการ ปี 2559 ทะยานสู่ 2,124 ล้าน (5)