Project Description

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด สำนักงานใหญ่รัชโยธิน CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปลุกพลังความคิด ยกระดับจิตวิญญาณในการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท SUCCESSMORE ระดับผู้จัดการ ในหัวข้อ “ผู้จัดการแบบมีประสิทธิผล” ซึ่ง CEO นพกฤษฏิ์ ติวเข้มให้ความรู้ และเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสนับสนุนการทำงานของผู้นำหุ้นส่วนนักธุรกิจ เห็นแบบนี้แล้ว คงจะทะลุเป้า 2,700 ล้าน ในปี 2017 ได้อย่างแน่นอน!!

SUCCESSMORE ติวเข้มให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท (1) SUCCESSMORE ติวเข้มให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท (2) SUCCESSMORE ติวเข้มให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท (3) SUCCESSMORE ติวเข้มให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท (4) SUCCESSMORE ติวเข้มให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท (5)