Project Description

เป็นข่าวอีกแล้ว SUCCESSMORE !
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
กับการให้สัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด
ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญ
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์
เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของ
ธุรกิจ Successmore ในปีนี้
ทั้งในประเทศไทยและ AEC
พร้อมทั้งเผยกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนบริษัท
รวมถึงเผยสินค้าตัวธงในปี 2560 นี้
ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทำให้
ซัคเซสมอร์ ทะลุเป้าหมาย 2,700 ล้านบาท
อย่างแน่นอน !

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 21 มิ.ย. 60 (1) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ 21 มิ.ย. 60 (2)