Project Description

ในระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา
พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน
บินลัดฟ้าสู่ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวชมความสวยงามและสัมผัสความเป็นธรรมชาติ
ของเมือง “โนโบริเบทสึ” ซึ่งมีออนเซ็นขนาดใหญ่
ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น
พร้อมเยี่ยมชม“จิโกะคุดานิ บ่อนรกเดือด”
ต้นกำเนิดของน้ำพุร้อน ที่ไหลลงยังออนเซ็น
โดยรอบกว่า 3,000 ลิตรต่อวัน
ต่อด้วยการนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway)
สู่ยอด “ภูเขาไฟโชวะชินซัน”
ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกเมื่อปี 1943
เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ
และชมความน่ารัก ฉลาด แสนรู้
ของหมีสีน้ำตาลฮอกไกโดที่ “สวนหมีโชวะชินซัง”

แวะช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่าน เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น
และซึมซับวัฒนธรรมแบบต้นตำหรับชาวญี่ปุ่น
ด้วยการใส่ชุดยูคาตะ
ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำ
เพื่อเฉลิมฉลองการผ่านทริป
พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำธุรกิจและเพิ่มพลังแนวคิดสู่ความสำเร็จที่มากกว่า
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปิดท้ายด้วยการส่งพลังต่อยอดความสำเร็จจาก
CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปลุกพลังการเป็นผู้นำ ผู้สร้างทีม
เพื่อพานักธุรกิจภายใต้สายงาน
มารับประสบการณ์ทริปท่องเที่ยว
แบบ BeingMore Trip กันมากขึ้น
แล้วพบกับทริปถัดไป….ที่ดูไบนะคะ

SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (1) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (2) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (3) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (4) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (5) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (6) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (7) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (8) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (9) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (10) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (11) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (12) SUCCESSMORE พานักธุรกิจกว่า 422 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (13)