Project Description

นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะผู้นำนักธุรกิจ
ลงพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
และ จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง
และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม
ด้วยการส่งมอบถุงยังชีพ (ข้าวปลาอาหารแห้ง พร้อมนมและน้ำดื่ม) จำนวน 3,000 ชุด
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
มีพี่น้องชาวภาคใต้มารับสิ่งของเป็นจำนวนมาก

นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม
“ตามรอยพระบาท ด้วยปณิธานแห่งความดี” ของพวกเราชาวซัคเซสมอร์

SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (1) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (2) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (3) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (4) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (5) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (6) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (7) SUCCESSMORE โครงการน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ (8)