Project Description

Staff Outing 2019 SUCCESS SPIRIT
“จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ”

เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 62 ที่ผ่านมา
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2562
ณ โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี
ให้หัวข้อ SUCCESS SPIRIT
“จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ”

งานนี้ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้ส่งมอบพลังความรู้
และแนวคิดการทำงานเพื่อความสำเร็จ
แก่พนักงานซัคเซสมอร์กว่า 200 คน
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น
อีกทั้งยังสอดแทรก
กิจกรรมสันทนาการสนุกสนาน
เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้ทีมงานกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย