Project Description

PROMOTION FOR NEW EXECUTIVE

สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

1.UP TO YOU SET
ซึ่งจะมี 2 ส่วน
# ส่วนที่ 1 เป็นรายการสินค้าบังคับต้องเลือก
(ต้องมี ไม่มีไม่ได้) P0272 Deer+SOD free Target
ราคา 3,140 บาท 675PV
# ส่วนที่ 2 รายการสินค้าบังคับเลือกเสรี
เลือกซื้อเพิ่ม อีก 2,325PV ขึ้นไป
(ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด)
โดยที่ต้องรวม ส่วนที่ 1 กับ ส่วนที่ 2 = 3,000PV ขึ้นไป
จะได้รับสินค้า Target แถมฟรี

2.TRANSFORM SET
ซื้อผลิตภัณฑ์ Transform 12 ขวด
แถมฟรี ทันที 2 ขวด
ในราคาชุดละ 13,800 บาท 3000PV

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561
****หมายเหตุโปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

SUCCESSMORE PROMOTION FOR NEW EXECUTIVE (1) SUCCESSMORE PROMOTION FOR NEW EXECUTIVE (2) SUCCESSMORE PROMOTION FOR NEW EXECUTIVE (3)