Project Description

หลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1

เมื่อระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา
ซัคเซสมอร์ จัดหลักสูตรติวเข้ม
Products Breakthrough Camp รุ่นที่1
ให้กับนักธุรกิจกว่า 63 ท่าน
เพื่อยกระดับพัฒนาวิทยากรให้รู้ลึก
และถ่ายทอดได้จริงในเรื่องของสินค้า
พร้อมเจาะลึกเทคนิคการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง
เพื่อให้เข้าใจกลไกการทำงาน
ของส่วนต่างๆในร่างกาย
และนำมาผนวกกับการแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

พร้อมยกระดับความสามารถ
ในการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
กับ CEO คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึงบุกตะลุยต้นกำเนิด ผลิตภัณฑ์ S Vera
เยี่ยมชมโรงงานและไร่ว่านหางจระเข้
ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้
ได้รับความรู้และเทคนิคการเป็น
วิทยากรแบบมืออาชีพกันไปแบบเต็มๆ

SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (1) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (2) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (3) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (4) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (5) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (6) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (7) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (8) SUCCESSMORE จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 (9)