Project Description

ส่งต่อทักษะความรู้สินค้าที่ถูกต้อง
นี่คือสิ่งที่ คุณก้องณพัฒน์ และคุณพิมพ์มาดา
ได้จัดเต็มส่งมอบให้กับพี่น้องชาวภาคใต้
ภายในงาน Product Insight
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 60 ที่โรงแรมบรรจง จ.สุราษฏ์รธานี
โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 ท่าน
ครั้งถัดไปพี่น้องชาวภาคเหนือ
เตรียมตัวพบกันได้วันที่ 17 มิ.ย. 60 นะครับ

SUCCESSMORE Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์” 27 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (1) SUCCESSMORE Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์” 27 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (2) SUCCESSMORE Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์” 27 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (3) SUCCESSMORE Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์” 27 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (4) SUCCESSMORE Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์” 27 พ.ค. 60 จ.สุราษฏ์รธานี (5)