Project Description

Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์” รอบพิเศษ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบจัดเต็ม เข้าใจง่าย
กับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลมากที่สุด
และพบประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง
ในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60
เวลา 08.00-18.00 น.
โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
แล้วพบกันนะคะ