Project Description

ทำไมต้องผลิตภัณฑ์ SUCCESSMORE !!
พบกับข้อมูลสินค้าแบบจัดเต็ม เข้าใจง่าย
สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
ในงาน Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์”
ในวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.60
โรงแรม วังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลมากที่สุด
หาซื้อบัตรเข้างานได้แล้วทุกสาขา ความสำเร็จรอคุณอยู่!!
** หมายเหตุ: ราคาบัตร 200 บาท
และจะปรับราคาบัตรเป็น 300 บาท
ในวันที่ 14 พ.ค.60 **