Project Description

เตรียมตัวพบกับงาน Product Insight
“เจาะลึกผลิตภัณฑ์”

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 60
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุมไปรษณีย์ กรุงเทพฯ

พบข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบจัดเต็ม
เข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
โดย 3 สุดยอดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
คุณพิมพ์มาดา ศุกภวิศาลทิพย์
คุณก้องณพัฒน์ จิโรจน์ธนพงศ์ และ
คุณณัฎฐพัชร์ นันทพันธ์

พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลมากที่สุด
ความสำเร็จรอคุณอยู่ ห้ามพลาดนะคะ

*หมายเหตุ ปรับราคาบัตรก่อนถึงวันงาน 7 วัน