Project Description

เตรียมตัวพบกับงาน Product Insight
“เจาะลึกผลิตภัณฑ์”

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60
เวลา 08.00 – 17.00 น.
โรงแรมวินเพลส จ.เชียงใหม่

พบข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบจัดเต็ม
เข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
โดย 2 สุดยอดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
คุณพิมพ์มาดา ศุกภวิศาลทิพย์ และ
คุณก้องณพัฒน์ จิโรจน์ธนพงศ์

พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลมากที่สุด
ความสำเร็จรอคุณอยู่ ห้ามพลาดนะคะ

*หมายเหตุ ปรับราคาบัตรก่อนถึงวันงาน 7 วัน