Project Description

Product Insight
“เจาะลึกผลิตภัณฑ์” จ.เชียงใหม่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 60
เวลา 09.00 – 17.00 น.
โรงแรมวินเพลส จ.เชียงใหม่
พบกับการเจาะลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบจัดเต็ม
เข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
โดย 2 สุดยอดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์ คุณพิมพ์มาดา ศุกภวิศาลทิพย์ ,
คุณก้องณพัฒน์ จิโรจน์ธนพงศ์
พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้ผลมากที่สุด ความสำเร็จรอคุณอยู่ ห้ามพลาดนะคะ

*หมายเหตุ ปรับราคาบัตรก่อนถึงวันงาน 7 วัน