Project Description

จบลงแล้วงาน Product Insight
“เจาะลึกผลิตภัณฑ์” จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา
ได้มีการจัดงาน Product Insight
“เจาะลึกผลิตภัณฑ์”
ณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี
โดยสุดยอดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์ คุณพิมพ์มาดา ศุกภวิศาลทิพย์
และคุณณัฎฐพัชร์ นันทพันธ์
ที่ได้พาผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 ท่าน…

เจาะลึก จุดเด่น ข้อดี ของผลิตภัณฑ์
เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับทั้งความรู้และเคล็ดลับในการใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแบบเต็มๆ พร้อมสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจ
สู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

SUCCESSMORE Product Insight เจาะลึกผลิตภัณฑ์” จ.สุราษฎร์ธานี 23 ก.ย. 60 (1) SUCCESSMORE Product Insight เจาะลึกผลิตภัณฑ์” จ.สุราษฎร์ธานี 23 ก.ย. 60 (2) SUCCESSMORE Product Insight เจาะลึกผลิตภัณฑ์” จ.สุราษฎร์ธานี 23 ก.ย. 60 (3)