Project Description

Product Insight
“เจาะลึกผลิตภัณฑ์” กรุงเทพ

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
พบกับการเจาะลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบจัดเต็ม
เข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
โดย 3 สุดยอดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์ คุณพิมพ์มาดา ศุกภวิศาลทิพย์ ,
คุณก้องณพัฒน์ จิโรจน์ธนพงศ์
และคุณณัฎฐพัชร์ นันทพันธ์
พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้ผลมากที่สุด ความสำเร็จรอคุณอยู่ ห้ามพลาดนะคะ

*หมายเหตุ ปรับราคาบัตรก่อนถึงวันงาน 7 วัน