Project Description

เรียนเชิญนักธุรกิจรายใหม่
ยกระดับความเชื่อมั่น
ใน “President Talk”

ในวันพุธที่ 25 ต.ค. 60
เวลา 16.00-17.00น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง301

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และยกระดับความเชื่อมั่น
งานนี้ห้ามพลาดนะคะ!!