Project Description

เรียนเชิญนักธุรกิจรายใหม่
ยกระดับความเชื่อมั่น
ใน “President Talk”

พบกับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

ในวันพุธที่ 21 มิ.ย. 2560
เวลา 16.00-17.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
แล้วพบกันนะครับ!!