Project Description

เชิญนักธุรกิจรายใหม่ พบกับ President ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
และเพื่อสร้างความมั่นใจ ยกระดับความเชื่อมั่น
กับ “President Talk”
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ในวันพุธที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 16.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301 แล้วพบกันนะครับ!!