Project Description

Inspiration Ep.16 สุราษฎร์ธานี

18 ธ.ค. 59 เวลา 12.00 น.
เตรียมตัวคุณให้พร้อมรับสุดยอดแรงบันดาลใจ
จากหลากหลายผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
ตำแหน่ง Bronze-Gold
และเรื่องราวความสำเร็จจาก
Diamond วรุฒม์ บริบูรณ์ชัยศิริ
ภายใต้หัวข้อ Toward For Success “มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ”
สำหรับงาน INSPIRATION EP.16
พบกับ President นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานวิสัยทัศน์กว้างไกล
ในหัวข้อ Values Delivery “ภารกิจส่งมอบคุณค่า”
และส่งพลังและแรงบันดาลใจ
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ณ โรงแรม บรรจง ห้องแกรนด์บอลรูม จ.สุราษฏ์รธานี
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ

หมายเหตุ :: หาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทุกสาขา ราคาบัตร 200 บาท และจะปรับเป็น 250 บาทในวันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.59

SUCCESSMORE Inspiration Ep.16 สุราษฎร์ธานี (1) SUCCESSMORE Inspiration Ep.16 สุราษฎร์ธานี (2)