Project Description

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่!!
ชาวเมียนมากว่า 4,000 ชีวิต
ตบเท้าเข้าร่วมงาน INSPIRATION Ep.15
ในวันที่ 9 เมษายน 2560
ณ MCC HALL เมืองย่างกุ้ง
ท่ามกลางบรรยากาศการอันตื่นเต้นร้อนแรงสุดๆ
ภายในงานยังมีการเปิดตัวสินค้า
ที่เป็นที่สุดของอาหารเสริม “S.O.D”
โดยประธานกรรมการบริหาร
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
และผู้เข้าร่วมงานยังได้รับพลัง
เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จจาก
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แล้วพบกันครั้งถัดไปที่เมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาครับ

SUCCESSMORE INSPIRATION Ep.15 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (1) SUCCESSMORE INSPIRATION Ep.15 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (2) SUCCESSMORE INSPIRATION Ep.15 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (3) SUCCESSMORE INSPIRATION Ep.15 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (4) SUCCESSMORE INSPIRATION Ep.15 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (5)