Project Description

จบอย่างยิ่งใหญ่กับงาน
Inspiration ครั้งที่ 17
ที่จัดขึ้น ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา

นำโดย ประธานผู้ก่อตั้ง
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ถือเป็นอีกครั้งที่ ซัคเซสมอร์
ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม
โดยในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
งาน Inspiration เป็นสถิติใหม่
ถึง 3,500 คน และผู้ขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณ
ตำแหน่ง Bronze Silver Gold กว่า 600 รหัส
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและ
การได้รับความเชื่อมั่นจากชาวพม่าอย่างต่อเนื่อง…

อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้รับแรงบันดาลใจ
guest speaker ที่มาให้แนวคิดสู่ความสำเร็จ
เรียกได้ว่า ซัคเซสมอร์
เป็นองค์กรที่มีปัจจัยพื้นฐานครบครัน
ที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จมากที่สุดแล้วในขณะนี้

SUCCESSMORE Inspiration ครั้งที่ 17 เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (1) SUCCESSMORE Inspiration ครั้งที่ 17 เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (2) SUCCESSMORE Inspiration ครั้งที่ 17 เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (3) SUCCESSMORE Inspiration ครั้งที่ 17 เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (4)