Project Description

SUCCESSMORE
ส่งมอบแรงบันดาลใจสู่ AEC
จัดงาน Inspiration ครั้งที่ 2
ประเทศมาเลเซีย

ซัคเซสมอร์จัดงาน
สุดยอดการสร้างแรงบันดาลใจ
Inspiration ครั้งที่ 2
ในประเทศมาเลเซีย
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ตอกย้ำความเชื่อมั่น
พร้อมปลุกพลังแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมงาน
และแนะนำสินค้าเพื่อนคู่ใจเกษตรกร
อย่าง Transform Plus
รวมถึงร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ที่ขึ้นรับตำแหน่ง
Bronze , Silver และ Gold

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ CONNEXION